1. Algemeen

 1. Het materiaal dat in dit document wordt besproken slaat terug op materiaal dat een schermer nodig heeft voor het schermen zelf en komt neer op
  1. Handschoen
  2. Masker
  3. Ondervest
  4. Bovenvest
  5. Elektrisch vest
  6. Broek
  7. Schermsokken
  8. Borstbeschermer voor dames en meisjes
  9. Fil de corps
  10. Floret of degen
 2. Dit reglement is ondergeschikt aan het de materiaalreglementen van de Vlaamse Schermbond (VSB) en van de Fédération International d' Escrime (FIE). Alle schermmateriaal dat vermeld wordt in dit reglement wordt verondersteld te voldoen aan de normen van VSB en FIE.
 3. De termijnen in dit document komen steeds overeen met een seizoen, zoals dat bepaald is door de VSB: een periode van 1 september tot 31 augustus.
 4. In een seizoen geldt steeds de meest recente versie van dit document dat opgesteld is voor het begin van dit seizoen. Deze versie kan steeds door leden geraadpleegd worden via de website www.schermkring-skirmjan.be.
 5. De verhuurprijzen worden bepaald door een bijlage van dit reglement. Deze prijzen kunnen jaarlijks worden herzien voor het de begin van het seizoen en zijn steeds terug te vinden op de website.

2. Aanschaf eigen materiaal

 1. Alle leden van Schermkring Skirmjan dienen zelf over een handschoen te beschikken, ongeacht de schermervaring.
 2. Leden van Schermking Skirmjan moeten ten laatste na 6 maanden een eigen ondervest kopen. Dames en meisjes vanaf categorie pupil moeten hierbij ook borstbescherming  aanschaffen.
 3. Leden van schermkring Skirmjan dienen vanaf het begin van het tweede seizoen dat zij lid zijn over een eigen masker te beschikken.
 4. Leden die wensen op tornooi te gaan moeten een paar schermsokken aanschaffen.
 5. De eigen aanschaf van al het andere materiaal wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.

3. Huur trainingsmateriaal

 1. Trainingsmateriaal is het schermmateriaal dat een schermer nodig heeft om aan een training deel te kunnen nemen.
 2. Leden van Schermkring Skirmjan kunnen trainingsmateriaal huren met uitzondering van de in paragraaf 2 vermelde kledingstukken (indien van toepassing).
 3. Dit materiaal is niet persoonlijk en mag enkel tijdens de training gebruikt worden. Alle materiaal dat tijdens een training wordt gebruik, moet na de training door de schermer terug worden opgeborgen in de daartoe voorziene kast.
 4. Het meenemen van trainingsmateriaal buiten de schermzaal kan leiden tot het ontzeggen van het recht om materiaal te huren, zonder terugbetaling van huurgelden.
 5. Tijdens het eerste seizoen dat een schermer lid is van Schermkring Skirmjan, moet er geen huur worden betaald.
 6. Vanaf het tweede seizoen moet een schermer huur betalen. Deze huur wordt aan het begin van het seizoen voor het volledige seizoen betaald. De huur is voor alle leden gelijk, onafhankelijk van het aantal stukken dat gehuurd wordt.

4. Huur wedstrijdmateriaal

 1. Wedstrijdmateriaal is het schermmateriaal dat een schermer nodig heeft om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen.
 2. Leden van Schermkring Skirmjan kunnen wedstrijdmateriaal huren met uitzondering van de in paragraaf 2 vermelde kledingsstukken (indien van toepassing).
 3. Dit materiaal is niet persoonlijk en wordt voor de duur van een tornooi gehuurd. Het materiaal moet ten laatste tijdens de eerste training volgend op het tornooi weer worden ingeleverd.
 4. Indien een schemer tijdens een tornooi geen wedstrijden meer moet schermen o.w.v. uitschakeling of o.w.v. het einde van de wedstrijden, kan door een trainer of bestuurslid worden gevraagd om dit materiaal in te leveren indien een andere schermer dit materiaal nodig zou hebben.  Hier moet steeds op worden ingegaan. Het is op dat moment de verantwoordelijkheid van de trainer of het bestuurslid om te controleren of het materiaal nog in goede staat verkeert.
 5. Schermkring Skirmjan verbindt zich er toe om enkel wedstijdmateriaal te verhuren dat voldoet aan de normen gesteld door VSB en FIE. Hierdoor kunnen er echter geen garanties worden gegeven over de beschikbaarheid van het materiaal. Schermers worden geacht om tijdig materiaal te reserveren.
 6. Bij het reserveren van wedstrijdmateriaal moet een huurprijs worden betaald die afhankelijk is van het soort materiaal en de hoeveelheid die wordt gehuurd. Verder moet per seizoen een waarborg worden betaald die onafhankelijk is van het soort materiaal en de hoeveelheid die wordt gehuurd.
 7. Bij het laattijdig inleveren van materiaal moet per begonnen week een boete worden betaald die gelijk staat aan de huurprijs.
 8. Als het materiaal terug in goede staat wordt ingeleverd, wordt op het einde van jet seizoen de waarborg terugbetaald. Bij beschadiging of verlies worden de vervang- of reparatiekosten van het materiaal van de waarborg ingehouden. Voor onderstaande gevallen moeten echter geen kosten worden betaald door de schermer die het materiaal huurt, omdat deze beschouwd worden als normale slijtage:
  1. Een fil de corps die slecht contact geeft.
  2. Een elektrisch wapen dat geen treffers meer registreert.
  3. Een wapen dat breekt tijdens een gevecht op voorwaarde dat de schermer die het wapen leent dit wapen niet brak tijdens het uitvoeren van een gevaarlijke actie (actie bestraft met rode of zwarte kaart).
 9. Het niet naleven van dit reglement  kan leiden tot het ontzeggen van het recht om materiaal te huren.